Gegužės mėnuo šeimos centre :)

Gegužės 7 d Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje šventėme šeimų sekmadienį ir Mamos dieną. Vaikai ne tik gėles dovanojo susirinkusioms mamoms, bet ir dovanojo savo eilėraštukus 😊 Daugiau galite skaityti: http://www.ve.lt/naujienos/kultura/kultura/motinos-diena---su-dievo-palaima-1551853/
Gegužės 14 d minėjome Tarptautinę šeimos dieną. Ta proga Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje gausus būrys sutuoktinių atnaujino savo Santuokos dieną duotus pažadus dėkodami Dievui už savo gyvenimo draugą bei prašydami palaimos šeimyniniam gyvenimui. Kiekvienam iš sutuoktinių kunigas dovanojo šv. Šeimos medalikėlį, kuris primins nuolatinį širdies budėjimą maldoje už kits kitą 😊
Gegužės 24 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos jaunimo aktyvas su Klaipėdos miesto šeimos centro direktoriumi kun. Andriumi Vaitkevičiumi susitiko dėl „Pažink save“ programos organizavimo Klaipėdoje, ypatingai skiriant dėmesį darbui su jaunimu, besirengiančiu sutvirtinimo sakramentui.
Paskutinį pavasario vakarą Klaipėdos miesto šeimos centro direktorius kun. dr. Andrius Vaitkevičius organizavo susitikimą-superviziją Klaipėdos miesto sužadėtinių programos koordinatoriams ir savanoriams.

Natūralaus šeimos planavimo mokytojų susitikimas Vilniuje

Gegužės 16 d. Vilniuje susibūrė NŠP mokytojai,siekdami susipažinti artimiau, pasidalinti savo darbo patirtimi ir kylančiais sunkumais, pasitarti, kaip galėtų vieni kitus palaikyti ir vieni kitiems padėti. T.P. susipažino su 2016 m. kovo mėn. įkurtos NŠP asociacijos (NŠPA) veikla, kurios tikslai yra šviesti visuomenę apie NŠP, skleisti NŠP idėjas, burti bendruomenę, gyvenančią pagal NŠP principus, bei jungti įvairių NŠP metodų mokytojus Lietuvoje. NŠP mokytojai buvo kviečiami tapti programos 10-12 m. mergaitėms "Ciklo šou" ir berniukams "Agentas vykdo misiją" vedėjais. Susitikime dalyvavo Klaipėdos miesto šeimos centro savanorė Natūralaus šeimos planavimo mokytoja Vilija M.

Balandžio mėn.

Šeimų šv. mišios Balandžio 2 d. šv. Juozapo Darbininko parapija šventė Šeimų sekmadienį - bendrystę šv. Mišiose, bei prie arbatos puodelio, kur drauge su Asta Gl. gvildeno konfliktų priežastinius - pasekminius ryšius.
Daugiau skaitykite https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/photos/a.1684475058455050.1073741826.1684475018455054/1903876206514933/?type=3&theater Balandžio 2 d. Šeimų šv. Mišios Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje ir susitikimas po jų – susirinkę tėvai gvildeno popiežiaus Pranciškaus mintis apie pavydą pagal knygelę „Meilė santuokoje“. Vaikai kartu su skautais dekoravo kiaušinius artėjančiai Velykų šventei.
Daugiau skaitykite: https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/posts/1905227099713177 Santuokos kursas Balandžio 7 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijoje sėkmingai pasibaigė Klaipėdos miesto Šeimos Centro organizuotas „Santuokos kursas“, kuriame dalyvavo devynios įvairaus amžiaus sutuoktinių poros. Vieniems svarbiausia tema buvo apie efektyvius konflikto sprendimo būdus, kitus labiausiai palietė atleidimo tema. Dar kiti džiaugėsi atradę ir pažinę vienas kito meilės kalbas pagal Gary Chapmano Penkių meilės kalbų teoriją. Bet visiems ypatingai svarbus buvo tas dviejų valandų penktadienio laikas tik dėl jų – sutuoktinių, tik jiems skirtu dėmesiu, bei niekieno netrukdomiems pabendravimu jiems svarbiais klausimais. Daugiau skaitykite: https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/posts/1907177776184776 Remėjas RENOVABIS
Sužadėtinių rengimo tobulinimo galimybės Balandžio mėnuo Klaipėdos miesto šeimos centre skirtas sužadėtinių rengėjų tobulinimo galimybių ieškai ir naujų savanorių apmokymui. Programos vertingumą vertino ne tik gausus sužadėtinių srautas, tačiau ir pats Klaipėdos miesto šeimos centro direktorius kun. Andrius Vaitkevičius, kuris išsamiai susipažino su vedančiųjų metodais tiesiogiai dalyvavęs kaip dalyvis visuose sužadėtiniams skirtuose užsiėmimuose.

Balandžio 28-29 d seminaras poroms!!

„Per juokus į geresnę santuoką“ – labai netipiškas savaitgalio DVD seminaras vedybų klausimais. Mark Gungor, seminaro autorius, aiškina sudėtingus vyrų ir moterų santykių klausimus, pateikia aibę naudingų ir praktinių patarimų, kaip išnarplioti santykių „mazgus“. Marko pateikiamos iliustracijos labai šmaikščios, spalvingos ir linksmos. Šio seminaro metu dalyviai pasisems vertingų žinių, prisijuoks ligi soties ir įsileis į santuoką teigiamų permainų vėjų. Mark Gungor yra radijo laidų vedėjas, lektorius, dvasininkas, šeimos santykių specialistas. Jo išsakyta tiesa apie vyrus ir moteris šokiruoja, stulbina. Registracija į seminarą iki balandžio 25 d. tel. 867988315, el.p.: seimoscentrasklaipeda@gmail.com Rinkliava 15 Eur porai Plačiau apie seminarą, atsiliepimus, nuotaikingas akimirkas iš buvusių seminarų ir kt. www.nlin.lt GRUPĖS DYDIS RIBOTAS.

SUTUOKTINIŲ SUSITIKIMAI

TRIJŲ METŲ MOKYKLA - tai programa, stiprinanti ryšį per tarpusavio santykiams reikšmingų aspektų įsisąmoninimą bei veiklios meilės praktikavimą kasdien vykdant tikslnius meilės darbus :) Susitikimų koordinatorius psichologas Mindaugas Radušis su žmona Emilija. Jau keliarius metus programos dalyvių poros sistemingai renkasi bendriems mokymams, kurių metu atnaujina, naujai gilinasi į tai, kas svarbu poros kasdienos kokybiškam gyvenimui. Dėl finansų stokos nauja šios programos grupė nesudaryta, todėl darbas buvo tęsiamas su jau dalyvavusiomis programoje poromis. Programos remėjas RENOVABIS

2 PROC PAJAMŲ MOKESČIO

Mieli Šeimos centro dalyviai, draugai, bičiuliai, kaip žinia, mūsų šeimos centro veikla iš esmės gyvuoja savanorių dėka. Mielai prašome ir Jus prisidėti prie savanorystės - jungiantis į veiklų vykdymą ar paremiant jas :) tad įsibėgėjus pajamų deklaracijai, prašome Jūsų geranoriškumo. Mūsų rekvizitai: įmonės kodas 304175046 Klaipėdos miesto šeimos centras Mūsų veikla:

Veiklos

Praėjusį penktadienį (balandžio 7 d.) mūsų parapijoje sėkmingai pasibaigė Šeimos centro organizuotas „Santuokos kursas“, kuriame dalyvavo devynios įvairaus amžiaus sutuoktinių poros. „Gerosios Naujienos“ centro parengtas DVD formatu septynių dalių mokymo kursas sutuoktiniams, skirtas poros santykiams stiprinti. Lektoriai – Nicky ir Sila Lee savo paskaitomis, puikiais pavyzdžiais ir kvietimu gilintis į savo santuoką padeda dalyviams giliau ir atidžiau pažvelgti į savo santuokinę bendrystę. Atliekamos praktinės užduotys pratybų knygelėse, namų darbai. Taip pat skiriamas diskusijų, pasidalinimų laikas poroje. Kaip pagerinti santuokos ryšius? Šį klausimą dar kartelį išgirdo sutuoktinių poros susirinkusios į paskutinį seminaro „Santuokos kurso“ susitikimą. Susėdę prie bendro vaišių stalo visi kartu žiūrėjome baigiamojo vakarėlio DVD įrašą, kuriame lektoriai Nicky ir Sila Lee trumpai priminė visą septynių susitikimų medžiagą, paragino sutuoktinius planuoti taip svarbų šeimos gerovei santuokos laiką (pasimatymus). Smagūs Anglijos porų pasidalinimai apie „Santuokos kurso“ įtaką ir naudą jų santykiuose padrąsino ir mus tarpusavyje pasidalinti savo įspūdžiais apie išgirstus mokymus ir pritaikytus patarimus kasdienybėje. Vieniems svarbiausia tema buvo apie efektyvius konflikto sprendimo būdus, kitus labiausiai palietė atleidimo tema. Dar kiti džiaugėsi atradę ir pažinę vienas kito meilės kalbas pagal Gary Chapmano Penkių meilės kalbų teoriją. Bet visiems ypatingai svarbus buvo tas dviejų valandų penktadienio laikas tik dėl jų – sutuoktinių, tik jiems skirtu dėmesiu, bei niekieno netrukdomiems pabendravimu jiem svarbiais klausimais. Taip pat pasidalinome pasiryžimais dėl santuokos gerovės ateičiai ir išsiskirstėme atsisveikinę iki kitų susitikimų bendruomenės veikloje. Remėjas RENOVABIS