ŠEIMŲ BENDRYSTĖ

Klaipėdos miesto šeimos centre lapkričio ir gruodžio mėn. vyko teminiai susitikimai šeimoms: „Bendro tikslo siekimas“ ir „Aš – tu – mes“, kurį rėmė SADM. Susitikimuose iš viso dalyvavo 10 šeimų su vaikais. Projektu siekta sudaryti sąlygas šeimoms turiningam laisvalaikio leidimui, šeimos narių tarpusavio bendrystei bei bendrystei su kitomis šeimomis. Teminius šeimų susitikimus vainikuodavo agapė - bendrystė prie suneštinių vaišių stalo.

Seminaras poroms, tarpusavio santykių stiprinimui

Lapkričio 25-26 dienomis Šeimos centre poros apturėjo nuostabų pasimatymo laiką: nors už lango tvyrojo dargana...tačiau centro viduje, o juolab porų širdyse, dėliojosi vaizdžiai aiškios, humoro lengvumu pateiktos tarpusavio santykių peripetijos. Mark Gungor, seminaro PER JUOKUS Į GERESNĘ SANTUOKĄ autorius, aiškino sudėtingus vyrų ir moterų santykių klausimus, pateikė aibę naudingų ir praktinių patarimų, kaip išnarplioti santykių „mazgus“. Seminaras organizuotas minint Negimusio kūdikio dieną(Lietuvoje ji minima lapkričio 23 d.)kaip prevencija porų geresniam santykių puoselėjimui. Geresnis sutuoktinių įsiklausymas užkerta kelią užsimezgusių gyvybių nutraukimui.

Minint Negimusio kūdikio dieną

Lapkričio 24 d. minint Negimusio Kūdikio dieną, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už šeimas, dėl įvairių jų gyvenime susiklosčiusių priežasčių, netekusias kūdikių, t.p. už visus asmenis, vienaip ar kitaip prisidėjusius prie gyvybės nutraukimo ir, už kūdikius, kuriems nebuvo leista gimti. Pamokslo metu Klaipėdos miesto šeimos centro direktorius kun. dr. Andrius Vaitkevičius kvietė atkreipti dėmesį į didelį abortų skaičių mūsų šalyje ir remdamasis Popiežiaus Jono Pauliaus II enciklika, ragino abortą pasirinkusias šeimas nenustoti vilties, prašyti atleidimo savo kūdikio bei Viešpaties. Po šv. Mišių kunigas visus kvietė pasilikti Švč. Sakramento adoracijoje, kur skambant grupės „Dėl Tavęs“ giesmėms, susirinkusieji kėlė savo širdies maldas Širdžių Tyrėjui bei įsipareigojo melstis už šeimas, dvejojančias dėl pradėtos gyvybės išsaugojimo. Kaip ženklą įsipareigojimo vykdymui tikintieji pasiėmė akmenuką su mažytėmis pėdutėmis, simbolizuojančiomis negimusių kūdikėlių paliktus pėdsakus... Po adoracijos maldos dalyviai buvo pakviesti arbatos puodeliui bei bendrystei. Ačiū maldos grupelių Motinos maldoje dalyvėms, susirinkusioms iš miesto parapijų bendrai maldai bei šeimos centro savanorių šeimoms.

Minint Negimusio kūdikio dieną

Lapkričio 24 d. 18 val. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje bus aukojamos šv.mišios už šeimas, netekusias kūdikių ir, šeimas, dvejojančias dėl pradėtos Gyvybės išsaugojimo
Lietuvos šeimos centras primena, jog 1955 m. lapkričio 23 d. Lietuvoje ministro įsakymu buvo įteisinti abortai. Dėl šio sprendimo ir nuolatinės propagandos, jog negimęs vaikas nėra žmogus, tūkstančiai moterų pasirinko abortą. „Pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje“, sakė Motina Teresė. Tas karas vyksta tada, kai atsisakome priimti jau pradėtą kūdikį. Šiame kare nėra laimėjusiųjų. Nukenčia visi: į Amžinybę iškeliaujantis kūdikis, tėvas, broliai ir seserys, o labiausiai motina, kuri ne tik psichologiškai ir moraliai, bet ir fiziškai išgyvena šią netektį. Štai ką sakė Popiežius Jonas Paulius II: „Norėčiau [...] tarti keletą žodžių specialiai moterims, kurios patyrė abortą. [...] Galbūt žaizda jūsų širdyje dar nėra užgijusi. Tai, kas atsitiko, tikrai buvo ir tebėra labai bloga. Bet nenustokite drąsos ir nepraraskite vilties. Geriau pasistenkite suprasti, kas atsitiko, ir garbingai tai išgyventi. Jei dar nenusižeminote ir su pasitikėjimu neatsivėrėte atgailai, padarykite tai. Maloningasis Tėvas pasirengęs suteikti jums savo atleidimą ir ramybę Susitaikymo sakramentu. Pagaliau suprasite, kad niekas nėra galutinai prarasta ir pajėgsite paprašyti atleidimo savo kūdikį, dabar gyvenantį Viešpatyje.“ (Evangelium vitae, 99). Prašome šią dieną melstis už visus tėvus, kurie, deja, pasirinko abortą, ir už tuos, kurie svarsto, ką daryti su pradėtu kūdikiu. Padrąsinkime žmones gyventi.

LAPKRIČIO 25-26 D

2016 m. lapkričio 25 – 26 dienomis
„Per juokus į geresnę santuoką“ – labai netipiškas savaitgalio DVD seminaras vedybų klausimais. Mark Gungor, seminaro autorius, aiškina sudėtingus vyrų ir moterų santykių klausimus, pateikia aibę naudingų ir praktinių patarimų, kaip išnarplioti santykių „mazgus“. Marko pateikiamos iliustracijos labai šmaikščios, spalvingos ir linksmos. Šio seminaro metu dalyviai pasisems vertingų žinių, prisijuoks ligi soties ir įsileis į santuoką teigiamų permainų vėjų. Mark Gungor yra radijo laidų vedėjas, lektorius, dvasininkas, šeimos santykių specialistas. Jo išsakyta tiesa apie vyrus ir moteris šokiruoja, stulbina. Lietuvoje mes dar nesame girdėję tokio kalbėjimo apie partnerystę ir šeimą. Juo labiau, kad M. Gungor tai daro su nepaprastu humoru. Registracija į seminarą iki lapkričio 17 d. tel. 867988315, el.p.: seimoscentrasklaipeda@gmail.com Rinkliava 20 Eur porai Plačiau apie seminarą, atsiliepimus, nuotaikingas akimirkas iš buvusių seminarų ir kt. www.nlin.lt GRUPĖS DYDIS RIBOTAS.

SPALIO 15 D. ATSINAUJINO DIENA KLAIPĖDOJE