Santuokos sakramentas

"Viešpats Kristus, visa atkurdamas ir atnaujindamas, panoro ir santuokai sugrąžinti pirmykštį šventumą bei kilnumą, kad ką Dievas sujungė, žmogus neperskirtų, ir iškėlė ją iki Sakramento orumo, kad neišardoma sutuoktinių sutartis dar labiau išryškintų Kristaus meilę ir taptų jo vienybės su Bažnyčia pavyzdžiu".


"Santuokos sakramentu krikščionys išreiškia vienybės bei vaisingos Kristaus ir Bažnyčios meilės paslaptį ir toje paslaptyje dalyvauja. Gyvendami santuokinį gyvenimą, susilaukdami vaikų ir juos auklėdami, sutuoktiniai padeda vienas kitam siekti šventumo ir Dievo Tautoje kiekvienas turi savo vietą bei savitą dovaną".
Santuokos Sakramentas, 1997, psl 8.


Tokios meilės puoselėjimui rekomenduojame:

Sužadėtinių atsiliepimai apie rengimosi santuokos sakramentui kursus


Sužadėtinių rengimasis santuokos sakramentui.

2017 m Klaipėdos miesto šeimos centre sužadėtinių kursus baigė 359 poros.

kartais kyla pagunda atsainiai žiūrėti į sužadėtinių santuokos motyvus, visgi norime pasidžiaugti, jog daugelis jų suvokia Dievo svarbą gyvenime.
Dalinamės jų atviravimu apie savo patirtį su Dievu: „DIEVAS TAI Tikėjimas, Ramybė, Paguoda, Gelbėtojas, Patarėjas, Pažinimas, Meilė, Laimė, Kūrėjas“.
Vieno susitikimo metu sužadėtiniai, įvertinę savo santykį su Dievu (darė pratimą „Santykio su Dievu termometras), atvirai išreiškė norą gilinti santykį ne tik su sutuoktiniu, bet ir su Tuo, kuris teikia gyvenimui prasmę ir dėkojo už galimybę stabtelti ir pamąstyti apie tai, kas jiems svarbiausia...Štai keli atsiliepimai, atspindintys daugumos nuomonę 😊:

 „Kursai buvo naudingi, abu sužinojome daug naudingos informacijos. Dėl Bažnyčios - požiūris nepakito, apart to, kad gal dažniau ten lankysimės“ (25 m M. V.).

„Iki kursų neturėjome nei neigiamas, nei teigiamos nuomonės, o po jų nuomonė pakrypo į teigiamą pusę ir tai mus priartino prie tikėjimo į Dievą“ (28 m. M., 29 m. V.).

Džiaugiamės dėkodami Dievui už atviras sužadėtinių širdis ir Klaipėdos miesto šeimos centro sužadėtinių rengėjus!

Kad santykiai tarp vyro ir moters vis augtų...


Lapkričio-gruodžio mėn. veikla


Naujų savanorių rengimas

Lapkričio pirmąjį savaitgalį  (3-4 d.) Klaipėdos šeimos centre tęsiami intensyvūs mokymai naujiems sužadėtinių rengėjams.

Šis laikas buvo skirtas gilinimuisi į krikščionišką lytiškumo požiūrį.

Savo įžvalgomis bei patirtimi dalinosi Šeimos centro direktorius kun. Andrius Vaitkevičius ir Kauno VDU Katalikų teologijos fakulteto, Santuokos ir šeimos studijų centro vadovė profesorė dr. B. ObelenienėBendrystė su LCC studentėmis

Lapkričio 15 d Trečiadienio popietę su LCC antro kurso psichologijos studentėmis kalbėjomės apie tai, kas svarbu draugystės santykiuose.
Pristatėme Šeimos centro veiklą, išskirtinai sužadėtinių rengimo santuokos sakramentui programą.
Džiaugiamės klausimų gausa, nuoširdžiu gilinimusi į tai, kas svarbu kuriant santuoką.
Ačiū Inai, Šeimos centro savanorei, LCC dėstytojai už pakvietimą turiningai bendrystei.

Lapkričio 17-18 d. savaitgalį Klaipėdos miesto šeimos centre išskirtinės Dievo malonės apraiškos https://z-p3-static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f4c/1/16/1f642.png:)

1.Šiame laike apturėjome savanorių Ilmos bei Igno 11 metų santuokos sakramento šventę https://z-p3-static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe9/1/16/1f469_200d_2764_200d_1f468.png💑
Džiaugiamės dėkodami Dievui už Jų ištartą Meilei TAIP.

2.Išskirtinė padėka Dievui už Jo stebuklą Virginijos šeimai, kuri ilgai negalėjo susilaukti vaikų ir NaProTECHNOLOGIJA ir KREITONO MODELIO vaisingumo pažinimo sistemos dėka
susilaukė. Dievo Apvaizdai ši šeima dėkinga ir už kun. Andrių Vaitkevičių, kuris rekomendavo šį metodą bei už Kauno šeimos centro savanorę Kreitono metodo mokytoją Ingridą Vuosaitytę.

Savo žiniomis minėtoji mokytoja pasidalino ir su mūsų savanoriais. Ji pristatė Natūralius šeimos planavimo metodus.

3. T.p. naujieji šeimos centro savanoriai šį savaitgalį turėjo galimybę susipažinti su įvadu į bioetikos mokslą, kurį pristatė kun. Andrius ir su vaiko vystymusi iki gimimo, kurį išdėstė Kretingos šeimos centro savanorė gydyt. Regina Grikšienė.
Lapkričio 30 d Negimusio kūdikio dienos minėjimas
Klaipėdos miesto šeimos centras maldai už žmones, netekusius kūdikio, neišgyvenusius vaikelius ir fizinio bei dvasinio išgydymo reikalingas šeimas kvietė visus į Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčią lapkričio 30 d.
Susirinko ne tik šios parapijos maldininkai, tačiau ir gausus būrys Klaipėdos m. šv. Juozapo Darbininko parapijos, šv. Kazimiero parapijos, šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos ir Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos maldos grupių "Motinos maldoje" narės.
Tądien minėdami šv. apaštalo Andriejaus šventę, meldėme ir jo užtarimo, kad išmelstų Dievo malonės atsivertimo visiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie negimusių kūdikių žūties.
Po šv.Mišių prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento išskirtinai suklupome Negimusių kūdikių rožinio maldai, kurį inicijavo "Motinos maldoje".
Maldos bendrystės vienybę pratęsėme prie arbatos puodelio drauge su Šeimos centro direktoriumi kun.Andriumi, kurį tuopat pasveikinome vardo dienos proga.


Naujų savanorių rengimas
Gruodžio pirmąjį savaitgalį (1-2 d.) naujieji sužadėtinių rengėjai užbaigė pasirengimo tarnystei etapą ir atvėrė gautos patirties dalijimosi su sužadėtiniais etapą!!! https://z-p3-static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f55/1/16/1f607.png😇https://z-p3-static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f7f/1/16/1f60a.png😊
Penktadienio vakarą Šeimos centre su savanoriais savo patirtimi dalijosi kun. doc. dr. Saulius Stumbra.
Šeštadienio rytą prie naujų savanorių prisijungė ir jau Šeimos centruose savanoriaujantys iš Kretingos, Gargždų, Palangos, Šilutės, Nidos, na ir žinoma, Klaipėdos, savanoriai susitikti su Telšių vyskupu Kęstučiu Kėvalu, kuris ne tik sutikslino esmines sužadėtinių rengimo santuokos sakramentui programos gaires, bet ir įkvėpė drąsos bei suteikė tėviško palaikymo tarnystės kelyje!
Esame dėkingi Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos klebonui už tokio gausaus savanorių būrio svetingą priėmimą.
Gruodžio 3 d. - Šeimų sekmadienis

Kalėdų istoriją pasakoja lėlės...

Adventas – laukimas naujo, šviesaus, džiugaus...Žiūrime į ateitį viltingai, tikėdami stebuklais! Žinome, tikrai žinome tiesą – stebuklui reikia paruošti širdį, papuošti širdį...Su meile, pagarba, dėmesiu atsisukę vienas į kitą, galime maloniai nustebti pamatę gražią artimo širdį. Širdims atsiverti visada padeda buvimas kartu, bendra veikla, bendra kūrybinė veikla...

Pirmą adventinį sekmadienį Marijos Taikos Karalienės bažnyčios šeimų centras pakvietė šeimas kurti lėles, pasimokyti „prakalbinti“ daiktus, pamatyti juose „gyvenimą“...

Teatrologė, lėlininkė Salomėja Burneikaitė su meile dalinosi savo žinių turtais, spinduliavo džiaugsmu „kalbinant“daiktus... Daiktai – lėlės, iškirptos figūros tarsi gyvos pasakojo istorijas...

Ir daugelio mūsų namuose jaukiai nurimusiam advento laike galėtų spindėti vaikų ,anūkų akys kartu kuriant lėles, pasakojant Kalėdų istoriją...

Dėkodami lėlininkei Salomėjai, fotografei Ritai, apgailestaujame, kad mūsų buvome nedaug..Linkime jaukaus, ramaus advento ir džiugių, šviesių Kalėdų!


„Pažink save“ jaunimo susitikimas su Šeimos centro direktoriumi
Gruodžio 7 d., ketvirtadienio popietę Šeimos centre susirinko šaunus jaunimėlis - programos „Pažink save” dalyviai.
„Ar kas norėtų iš jaunimo 18 metų gimtadienio proga gauti padėvėtą seną telefoną”- diskusija apie savęs kaip dovanos kitam prasmę pradėjo Šeimos centro direktorius kun.dr. Andrius bei centro savanorė Genutė.
Apžvelgę įvairius dovanos suvokimo aspektus ir sudėlioję esminius draugystės momentus išsiskirstėme iki sausio mėnesio https://z-p3-static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f4c/1/16/1f642.png

Susistikimas su gimnazistais

Spalio 9 d. drauge su "Aukuro" gimnazistais kalbėjome apie santuokinę meilę, įsipareigojimą.

Apžvelgėme veiksnius, trukdančius kurti santuokinę meilę ir aktualizavome svarbius, meilės santykių kūrimui.


Spalio 8 d., Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo 11- os karūnavimo metinės

Spalio 8 d. Telšių vyskupijos Šeimos centrų darbuotojai ir savanoriai drauge su vysk.Kęstučiu Kėvalu šventė ypatingą sekmadienį - Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su kūdikiu paveikslo 11 karūnavimo metines.
Po šv.mišių rinkomės arbatos puodeliui bei susipažinimui su naujuoju vyskupijos ganytoju :)Mokymai naujiems sužadėtinių rengėjams

Spalio 6 d. pradėjome mokymus naujiems savanoriams, pasiryžusiems jungtis į Bažnyčios tarnystę - jaunų šeimų rengimą sakramentinei santuokai!!
Ačiū kun. Andriui ir sutuoktinių porai, Telšių vyskupijos šeimos centro vadovams Virgilijai ir Domininkui už gerą pradžią!